Fotbalové branky,sportovní sítě a ochranné sítě, míče, lajnovačky, žíněnky, florbalové, volejbalové , basketbalové potřeby.

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce


1) Prodejce vyřídí objednávku bez zbytečných prodlev. Nejpozději do 15-ti pracovních dnů se vyjádří na emailovou adresu objednavatele, která je uvedená v jeho registračním profilu, o předpokládané době expedice. Standardní doba expedování zboží je 3-21 dní od přijetí objednávky, v případě platby předem 14 dní od přijetí platby na účet. Pokud bude doba expedice delší, dodavatel informuje objednavatele o této skutečnosti a sdělí mu další termín předpokládaného dodání, objednavatel má potom právo objednávku zrušit.


2) Objednavatel může zrušit objednávku, pokud ještě nebylo zboží expedováno. Stav zboží zjistí ve funkci “Mé objednávky“. Vzhledem k tomu, že se tento stav obnovuje jednou denně v pracovní dny, je potřeba si toto ještě ověřit přímo u prodejce buď telefonicky, nebo emailem (jaroslavkubista@seznam.cz). Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.


3) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, zvláště pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.


4) Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet, příp. adresu zákazníka. Prodejce nevrací částku za bankovní operace spojené s platbou zpět na účet objednavatele, příp. poštovné a balné.


5) Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.


6) Prodejce si vyhrazuje právo na změnu tohoto nákupního řádu.Práva a povinnosti nakupujícího


1) Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud tak neučiní, má prodávající právo vymáhat po nakupujícím zaplacení vzniklých nákladů dle platného zákona.


2) Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.


3)Upozorňujeme, že při objednání je zahrnuta jen základní doprava. Objemné věci (př.: brány) jsou účtovány dle skutečné ceny. Děkujeme za pochopení.